Eğitim ve Kültür Komisyonu


Komisyon üyeleri: Elise Ayhan

 

İçerik: Derneğin eğitim sektörü ile olan ilişkilerini düzenler, eğitim, workshop, seminer, konferans vb. etkinlikler organize eder.

 

Çalışma Alanları:

  • Kadınların kişisel gelişimini sağlamak için her türlü eğitim, sanat ve kültür etkinliği düzenlemek.
  • Bu yönde ulusal ve uluslar arası köprü sağlamak ve katkı sağlayacak projeler geliştirmek.