HTKD Hakkında


HTKD’nın Kuruluş amacı; Kadınlarımızın aile yaşamlarının yanı sıra sosyal , siyasi, ekonomik, ve kültürel hayatta katılımcı , aktif ve üretken bireyler olmalarını sağlamak ve toplumdaki konumlarını güçlendirmektir.